கவிதை ஒன்று வந்தது


என் கருப்புமை வரிகளையெல்லாம்
காகிதம்கூட
களவாடிச் சென்றதடி
கவிதையே, நீ என்னைவிட்டுச் சென்றதால்…
கட்டி இழுக்க நினைத்தேன்.
கண்கள் விழித்து கொண்டதடி,
கனவு மீண்டு
கவிதை ஒன்று வந்ததடி…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s