புதுச்சாயம்


ஓட்டைக்கூரை
ஒட்டடைச்சுவர்
ஒன்றாக் கதவு
ஒருவரும் உள்ளே வாரா
வழியே…

ஓலை வேறு
ஓரசன்னலும் வேறு
ஓவியங்கள் மின்ன
புதுச்சாயம் பட்டு
அழைக்கிறதென்ன?

ஓட்டைகள் ஒட்டப்படும் முன்
ஓவியங்கள் எதற்கு?
ஒருவரும் பார்க்காமல்
ஊருக்கெல்லாம் புதுச்சாயம்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s