ஒரு கைப்பிடிப்பின் இறுக்கத்தில்…


‘கரணுக்கு நோட்டு 25 ரூபாய்…
அவனுக்கு நாலு இட்லி 12 ரூபாய்…
ஆட்டோக்கு 8 ரூபாய்…
ஊருக்கு வேற 100 ரூபாய் அனுப்பனும்…
மொத்தம்…’

Continue reading

Advertisements