அசிங்கப்படாமல் அசிங்கப்படுங்கள்!


நாம் ஒன்றைத் தவறாகக் கூறிவிட்டால், மனம் வலிக்கிறது. அதுவும் மற்றவர் முன்னென்றால், அதிகமாகவே கவனம் செலுத்துகிறோம்.

நமக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதைச் சொல்கிறோம். அது சரியாகவும் இருக்கலாம், தவறாகவும் இருக்கலாம். அப்படியிருக்க, நாம் ஒரு செய்தியைச் சொல்வதற்கோ கேட்பதற்கோ இரு காரணங்கள் இருக்கிறது.

Continue reading

Advertisements

Multiple Minds Inside


I am starting this #MultipleMindsInside, to experiment how it would be to reveal, what happens every time when I sit alone, try to do something, anything and how my brain really works.

There are multiple minds, versions of person, scope of expressions, inside everyone. It helps some. It irritates some. Some love them. Some want to get rid of them. I don’t know, I am just putting this here.

Warning: Don’t be like, This is some psychological disorder. Oh, No.. Mad. It’s just how some can be. These things happen normally for me. For example,

It was sometime, when I decide to think of changing my Facebook About, and to make it wider, so I thought and came to a conclusion like,

Mind1: Okay, Here’s this. A sample of homo sapiens. How’s it?

Mind2: No way.

Mind3: No? You mean, he is a….

Mind4: Mutant?

Mind2: No. He is still like a chimp.

Mind1: Okay, Stop.

Mind3: What if he is not?

Mind2: Not what? Not even chimpanzee?

Mind1: Oh, man. Okay, A meagre, small, like tiny sample of homo sapiens? Okay?!!

Mind4: I thought he is some kind of lion, or something on four legs.

Mind2: He doesn’t even have one canine coming out.

Mind1: Just shut up you. I have updated.

A mere sample of homo sapiens.

Dot.

கவிஞரின் கணவன்


கவிஞரின் கணவனாவது எவ்வளவு
கனவு போன்றது
கோப்த்தைக்கூட அவள்
கவிதையாக்குகிறாள் நான் அதில்
கரைந்து கண்ணீராகிறேன்…

டாய், பொண்டாட்டி கோவத்துல கண்ணுல தண்ணீ வர அளவு அடிச்சுருக்கா.
டகால்டி, என்னாமா சமாளிக்குறான் பார்த்தியா?