தேடல் – தொலைத்தலும் தொலைத்தல் நிமித்தமும்


ஏதோ ஒன்றைத் தொலைத்துவிட்டு, தேடிக்கொண்டே இருக்கமுடியுமா? பல நாட்கள், அல்லது பல வருடங்கள் கழித்துகூட இனியும் தேடல் வேண்டுமா என்று ஒரு கணம் கூடத் தோன்றாமல் இருக்குமா என்ன ? அப்படி தேடல் தொடராது எனும்பொழுது, தேடல் ஏன் முடிவற்று இருக்கிறது எனக்கு?

Continue reading

Phases of Life


I thought I was good.
I thought I was shy.
I though I was romantic.
I thought I was perverted.
I thought I was chauvinist.
I thought I was arrogant.
I thought I was sexist.
I thought I was a rapist.
I thought I was open.
I thought I was cornered.
I thought I was spoilt by the surroundings.
I thought I was influenced by Media.
I though I was bad.
I thought I was guilty.
I thought I was nothing.
But, I found I have been learning…

The Frightening Art of Writing


I am usually torn between two different perspectives or more sometimes, for not only life-changing decisions, but for any simple silly point that I intend to make. Often I note that such a dilemma being phrased as a fight between the heart and brain. To be frank, I have a dilemma even on whether calling them heart and brain. They could be just two different thoughts, with two different electrical signals to pass through my neural networks. Anyhow this habit of self-doubt, because of fear of misinterpretation or misrepresentation of identities, or more precisely, fear of having balls, to face the consequences also kept me away from so many things. The Writing is the most important of them. Continue reading

பனுவல் பயணங்கள் – ஒரு தொடக்கம்


About Panuval Book Store
Facebook: Panuval Thiruvanmiyur
Website:  Panuval.com 

மிகச் சிலராலேயே ஒருசில
நிமிடங்களில், அவர்கள் செய்யும் வேலை அவர்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் என்று வெளிபடுத்துவது மட்டுமில்லாமல், காண்பவருக்கும் அதைப் பிடிக்கச்
செய்துவிட முடிகிறது. என் வாழ்வில் அவர்களைப் போன்றவர்கள் அரிதிலும் அரிது. முதன்முதலில் அப்படி ஒருவரை எங்கள் ஊரில் மசால்பூரி கடையொன்றில் கண்டேன். இன்றும், என் கடைசிகாலத்தில் மரம் வைத்து வாழ்வதைவிட மசால்பூரி கொடுத்து வாழலாம் என்றொரு கனவுண்டு.

அந்த வரிசையில் சமீபத்தில் சந்தித்த ஒரு ஓய்வுபெற்ற தொல்லியல்துறை பேராசிரியரும் சேர்ந்துள்ளார். Continue reading

இணையில்லா இந்த நொடிகள்


இணையில்லா இந்த நொடிகள்
இறுக்கிப் பிடித்திருக்கும் இடிகள்
இன்னும் எத்தனையோ?
அது அவிழ்ந்து விழும் நேரம்
யார் கற்பனையோ?

வாழ்க்கையின் அதிசயத் தருணங்களில் மிக சொற்பமானவையே நம் திட்டங்களில் இருக்கிறது. நம் திட்டங்களில் இருந்து மீறி நடப்பவையே நம்மை அதிசயித்து நிற்கச் செய்கிறது. மூன்று நாட்கள் ரசித்து, களித்து, வியந்து, சேகரித்த அனுபவங்களின்  மூட்டையெல்லாம், மூன்று நொடிகளில்கூட முக்கியமில்லாமல் போய் மூலையில் முடங்கிக்கொள்கிறது.

கடைசியாக சென்னையைவிட்டு வீடு திரும்பும்போது… Continue reading

கவிஞரின் கணவன்


கவிஞரின் கணவனாவது எவ்வளவு
கனவு போன்றது
கோப்த்தைக்கூட அவள்
கவிதையாக்குகிறாள் நான் அதில்
கரைந்து கண்ணீராகிறேன்…

டாய், பொண்டாட்டி கோவத்துல கண்ணுல தண்ணீ வர அளவு அடிச்சுருக்கா.
டகால்டி, என்னாமா சமாளிக்குறான் பார்த்தியா?

Journey to Puvidham


Reaching Puvidham

Website: http://www.puvidham.in
Place: Nagerkoodal, Nallampalli Union, Dharmapuri
From Nallampalli, You can  take bus 10A to the school
but the frequency will be less. Auto will charge Rs. 200

A visit to Puvidham, a model school based in my native town Dharmapuri was a long-standing plan, achieved recently last week along with a friend Priyanka. Puvidham Learning Centre was started in 2000 by two architects, Meenatchi and Umesh in Nagerkoodal village in Dharmapuri. They follow Montessori Method of Teaching. Instead of detailing and listing out each and everything they have focused on, A story of our guide through Puvidham, a first standard student Kanishka will sum up everything. Continue reading