அசிங்கப்படாமல் அசிங்கப்படுங்கள்!


நாம் ஒன்றைத் தவறாகக் கூறிவிட்டால், மனம் வலிக்கிறது. அதுவும் மற்றவர் முன்னென்றால், அதிகமாகவே கவனம் செலுத்துகிறோம்.

நமக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதைச் சொல்கிறோம். அது சரியாகவும் இருக்கலாம், தவறாகவும் இருக்கலாம். அப்படியிருக்க, நாம் ஒரு செய்தியைச் சொல்வதற்கோ கேட்பதற்கோ இரு காரணங்கள் இருக்கிறது.

Continue reading

Advertisements

ஒரு கைப்பிடிப்பின் இறுக்கத்தில்…


‘கரணுக்கு நோட்டு 25 ரூபாய்…
அவனுக்கு நாலு இட்லி 12 ரூபாய்…
ஆட்டோக்கு 8 ரூபாய்…
ஊருக்கு வேற 100 ரூபாய் அனுப்பனும்…
மொத்தம்…’ Continue reading